MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wkrótce rekrutacja

Centrum Fizjoterapii OLDMED Mirosław Kapica informuje, że w dniach 9 - 18 grudnia 2013 roku odbędzie rekrutacja do projektu szkoleniowego pn. „Manualna Terapia Funkcjonalna”.

Uczestnikami projektu mogą być mikroprzedsiębiorstwa (posiadające jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego i uprawnione do otrzymania pomocy de minimis), które delegują na szkolenia pracowników, właścicieli lub wspólników, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, rehabilitanta lub masażysty.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w projekcie znajdują się w regulaminie. Pytania w sprawie rekrutacji można także kierować na adres mailowy: fizjoterapeuci@poczta.pl lub eurofundusze@poczta.pl.

Zapraszamy!

Nowy projekt w województwie śląskim!

W dniu 1 listopada 2013 roku firma CENTRUM FIZJOTERAPII OLDMED, na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-24-304/13-00 z Wojewódzkim  Urzędem Pracy w Katowicach, rozpoczęło realizację projektu pn. MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

OLDMED już dwukrotnie, z dużym sukcesem, wdrażał podobne przedsięwzięcie w regionie łódzkim. Tym razem, dzięki unijnej dotacji, 50 mikroprzedsiębiorstw z terenu województwaśląskiego, działających w branży związanej z fizjoterapią lub rehabilitacją, zwiększy swoją konkurencyjność. Pracownicy mikro firm będą mieli możliwość podniesienia i dostosowania do potrzeb regionalnej gospodarki swoich kwalifikacji i umiejętności z zakresu terapii manualnej.

Wkrótce przedstawimy Państwu regulamin rekrutacji oraz  zasady udziału w projekcie.

  • Facebook