MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczęcie zajęć dla grupy I

20 stycznia b.r. rozpoczęły się zajęcia dla I grupy szkoleniowej. Uczestniczyło w nich 12 osób, w tym 9 kobiet. Szkolenie realizowane będzie w 6 dwudniowych modułach (łącznie 96h) i potrwa do kwietnia 2014 roku.

Na pierwszych zajęciach kursanci/tki rozwiązywali/ły test wiedzy z zakresu manualnej terapii funkcjonalnej. Odsetek prawidłowych odpowiedzi wyniósł średnio prawie 50%.

Szkolenie ma na celu zwiększenie wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestników/czek, a także wzrost umiejętności samodzielnego diagnozowania osób ze schorzeniami ruchu.

Miejsce szkoleń i rozkład zajęć

Informujemy, iż szkolenia realizowane w ramach projektu odbywać się będą na sali szkoleniowej szpitala MSW w Katowicach, ul. Głowackiego 10 (parter)

Na rysunku zaznaczono wejście do sali szkoleniowej (oznaczone numerem 3)

infografikakliknij aby powiększyć

W pobliżu szpitala kursują linie tramwajowe nr 6, 16 oraz 36 (dojazd m.in. z dworca PKP oraz Ronda Katowickiego), a także linie autobusowe 9, 10, 11, 12, 37, 48, 51, 115, 120, 130, 154, 177, 193, 296, 297, 632, 657, 689, 812, 880.

Trasę dojazdu można zaplanować korzystając z serwisu jakdojade.pl

Wokół szpitala dostępne są bezpłatne parkingi – w przypadku barku miejsc proszę o poinformowanie portiera przy bramie wjazdowej, iż są Państwo uczestnikami/czkami szkolenia „Manualna Terapia Funkcjonalna”. Wówczas udostępniony zostanie Państwu tzw. parking dyrektorski.

Rozkład zajęć dla wszystkich grup szkoleniowych:

Harmonogram pierwszego dnia z dwudniowego modułu:

10.00 – 11.30 zajęcia

11.30 – 11.45 przerwa kawowa

11.45 – 13.15 zajęcia

13.15 – 14.00 obiad

14.00 – 15.30 zajęcia

15.30 – 15.45 przerwa kawowa

15.45 – 17.15 zajęcia

Harmonogram drugiego dnia z dwudniowego modułu:

9.00 – 10.30 zajęcia

10.30 – 10.45 przerwa kawowa

10.45 – 12.15 zajęcia

12.15 – 13.00 obiad

13.00 – 14.30 zajęcia

14.30 – 14.45 przerwa kawowa

14.45 – 16.15 zajęcia

 

Nowe terminy zajęć

Ze względu na unieważnienie konkursu, w wyniku którego powinna zostać wybrana firma zapewniającą salę szkoleniową i catering,  zmianie ulegną terminy zajęć dla grupy I i II:

GRUPA I

20-21 stycznia 2014 roku

10-11 lutego 2014 roku

24-25 lutego 2014 roku

10-11 marca 2014 roku

24-25 marca 2014 roku

9-10 kwietnia 2014 roku

GRUPA II

27-28 stycznia 2014 roku

3-4 lutego 2014 roku

17-18 lutego 2014 roku

3-4 marca 2014 roku

17-18 marca 2014 roku

7-8 kwietnia 2014 roku

O dokładnym miejscu szkolenia (na terenie miasta Katowice) poinformujemy Państwa jak tylko zostanie rozstrzygnięty kolejny konkurs na usługi wynajmu sali oraz usługi cateringowe.

Wyniki rekrutacji

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna”.

W przypadku rezygnacji lub wykluczenia którejkolwiek z osób, do projektu zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej (wg kolejności podanej na tejże liście).

Przypominamy, że nadal trwa rekrutacja dla osób z wykształceniem średnim i to dla nich zarezerwowano łącznie 14 miejsc w grupie VI oraz VII. Dlatego w grupach tych nie wykorzystano jeszcze wszystkich miejsc szkoleniowych. Wynika to z konieczności  spełnienia tzw. kryterium strategicznego, które wskazuje, iż co najmniej 50% uczestników/czek szkolenia muszą stanowić osoby o tzw. niskich kwalifikacjach.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w każdej grupie, będziemy się z Państwem kontaktować (telefonicznie lub mailowo) w celu ustalenia szczegółów dot. podpisania umowy uczestnictwa w projekcie i wskazania miejsca realizacji szkoleń.

Pobierz listę przyjętych

Pobierz listę rezerwową

  • Facebook