MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zakończenie zajęć dla III grupy

20 maja b.r.zakończyły się zajęcia dla III grupy szkoleniowej, która liczyła12 osób, w tym 5 kobiet. Wszyscy/tkie kursanci/kursantki otrzymali/ły certyfikaty ukończenia szkolenia, gdyżspełnili/ły warunki udziału w projekcie (tzn. uczestniczyli/ły w co najmniej 80% zajęć oraz uzyskali/ły co najmniej 70% pozytywnych odpowiedzi na teście końcowym weryfikującym poziom zdobytej wiedzy).

 

W badaniu ewaluacyjnym ex-post uczestnicy/czki wysoko (2 osoby, w tym 2 kobiety) i bardzo wysoko (10 osób, w tym 3 kobiety) ocenili wiedzę przygotowanie merytoryczne prowadzącego zajęcia z terapii manualnej. Wszyscy/tkie kursanci/tki wskazali/ły, iż dzięki udziałowi w projekcie uzyskali/ły nowe umiejętności, a 11 osób, w tym 4 kobiety, zadeklarowało wysoką i bardzo wysoką przydatność szkolenia do wykonywania pracy na obecnym stanowisku.

  • Facebook