MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmiany w pracy Biura Projektu

W związku z zakończeniem zajęć dla grup szkoleniowych ulegają zmianie dni otwarcia Biura Projektu:

  • zamiast 5.08 i 6.08 , Biuro będzie czynne w dniach 6.08 i 7.08 (środa i czwartek) z powodu zakończenia zajęć w grupie 5
  • zamiast 9.09 i 10.09 Biuro będzie czynne w dniach 10.09 i 11.09 (środa i czwartek) z powodu zakończenia zajęć w grupie 6
  • na przełomie września i października  zamiast 30.09 i 01.10 Biuro będzie czynne 2.10 i 3.10 października (czwartek i piątek) w związku z zakończeniem zajęć w grupie 7

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakończenie zajęć dla IV grupy

15 lipca b.r. zakończyły się zajęcia dla IV grupy szkoleniowej, która liczyła 12 osób, w tym 5 kobiet. Wszyscy/tkie kursanci/kursantki otrzymali/ły certyfikaty ukończenia szkolenia, gdyż spełnili/ły warunki udziału w projekcie. W teście końcowym, weryfikującym poziom zdobytej wiedzy, średni wynik wyniósł ponad 86%, co oznacza, że w porównaniu z odpowiedziami na teście wstępnym teoretyczna wiedza uczestników/czek nt. terapii manualnej zwiększyła się o około 80%.

W badaniu ewaluacyjnym ex-post uczestnicy/czki wysoko (1 kobieta) i bardzo wysoko (11 osób, w tym 4 kobiety) ocenili szkolenie realizowane w ramach projektu, a także wiedzę przygotowanie merytoryczne trenera prowadzącego zajęcia z terapii manualnej. Wszyscy/tkie kursanci/tki wskazali/ły, iż dzięki udziałowi w projekcie uzyskali/ły nowe umiejętności, a 11 osób, w tym 4 kobiety, zadeklarowało wysoką i bardzo wysoką przydatność szkolenia do wykonywania pracy na obecnym stanowisku.

  • Facebook