MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie zajęć dla V grupy

7 sierpnia b.r. zakończyły się zajęcia dla V grupy szkoleniowej, która liczyła 10 osób, w tym 7 kobiet. Wszyscy/tkie kursanci/kursantki otrzymali/ły certyfikaty ukończenia szkolenia, gdyż spełnili/ły warunki udziału w projekcie (tzn. uczestniczyli/ły w co najmniej 80% zajęć oraz uzyskali/ły co najmniej 70% pozytywnych odpowiedzi na teście końcowym weryfikującym poziom zdobytej wiedzy).

W badaniu ewaluacyjnym na zakończenie szkoleń uczestnicy/czki wysoko (1 kobieta) i bardzo wysoko (9 osób, w tym 6 kobiet) ocenili/ły wiedzę i przygotowanie merytoryczne prowadzącego zajęcia z terapii manualnej. Wszyscy/tkie kursanci/tki wskazali/ły, iż dzięki udziałowi w projekcie uzyskali/ły nowe umiejętności, a 90% z nich (w tym 6 kobiet), zadeklarowało wysoką i bardzo wysoką przydatność szkolenia do wykonywania pracy na obecnym stanowisku.

  • Facebook