MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowy projekt w województwie śląskim!

W dniu 1 listopada 2013 roku firma CENTRUM FIZJOTERAPII OLDMED, na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-24-304/13-00 z Wojewódzkim  Urzędem Pracy w Katowicach, rozpoczęło realizację projektu pn. MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

OLDMED już dwukrotnie, z dużym sukcesem, wdrażał podobne przedsięwzięcie w regionie łódzkim. Tym razem, dzięki unijnej dotacji, 50 mikroprzedsiębiorstw z terenu województwaśląskiego, działających w branży związanej z fizjoterapią lub rehabilitacją, zwiększy swoją konkurencyjność. Pracownicy mikro firm będą mieli możliwość podniesienia i dostosowania do potrzeb regionalnej gospodarki swoich kwalifikacji i umiejętności z zakresu terapii manualnej.

Wkrótce przedstawimy Państwu regulamin rekrutacji oraz  zasady udziału w projekcie.

Kategoria: Aktualności
  • Facebook