MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie rekrutacji

W okresie rekrutacji, dniach 9-18 grudnia b.r., łącznie do projektu zgłosiły się 103 osoby, w tym 31 kobiet i mężczyzn z wykształceniem średnim (ponadgimnazjalnym lub pomaturalnym). Obecnie trwa weryfikacja zgłoszeń i ustalanie grup szkoleniowych. W związku z przerwą świąteczną wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone po 2 stycznia 2014 roku.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu uczestnictwa w projekcie,  Realizator przedłuża nabór uczestników/czek na szkolenia, z zastrzeżeniem, że przyjmowane będą jedynie zgłoszenia od fizjoterapeutów/ek, rehabilitantów/tek, masażystów/ek legitymujących się wykształceniem ponadgimnzjalnym lub pomaturalnym.  Wynika to z konieczności spełnienia tzw. kryterium strategicznego, które wskazuje, iż co najmniej 50% uczestników/czek szkolenia muszą stanowić osoby o tzw. niskich kwalifikacjach.

Kategoria: Aktualności
  • Facebook