MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podsumowanie

W październiku zakończyły się zajęcia w ramach projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna”, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-POKL.08.01.01-24-304/13-00.

Łącznie zorganizowano siedem edycji szkolenia, każda po 96 godzin (w sumie 672 godziny zajęć w całym projekcie). Ze wsparcia szkoleniowego skorzystały 84 osoby, w tym 44 kobiety, pracujące lub będące właścicielami 75 firm z terenu województwa śląskiego.

Każdy/a uczestnik/czka otrzymał/a podręcznik „Terapia manualna kręgosłupa” K. Olsona, płytę CD z nagranym materiałem filmowym, poświęconym technikom w terapii manualnej, skrypty opracowane przez trenera, notes, długopis oraz teczkę. Podczas szkolenia wszystkim uczestnikom/czkom projektu zapewniono bufet kawowy, obiad oraz ubezpieczenie oc.

Zajęcia miały charakter teoretyczno – praktyczny. Kursanci/tki dowiedzieli/ały się jak wykonać badanie, skonstruować plan leczenia i jak zastosować właściwą technikę terapeutyczną. Większość kursu poświęcono warsztatom, aby każda osoba miała możliwość aktywnego udziału w nauce prezentowanych metod terapii. Miało to na celu zwiększenie efektywności szkolenia i skorygowanie ewentualnych błędów popełnianych przez kursantów/ki. Prowadzący zajęcia podkreślali duże zaangażowanie uczestników/czek i przyjazną atmosferę, która przyczyniła się do dobrej współpracy.

Wyniki testu weryfikującego znajomość tematyki związanej z terapią manualną, przeprowadzonego na początku i na końcu każdego szkolenia, wykazały średni wzrost wiedzy teoretycznej o około 69% (średni wynik testu początkowego wyniósł 48,7%, natomiast na teście końcowym odsetek prawidłowych odpowiedzi to średnio ponad 82%). Na podstawie obserwacji trenera można stwierdzić, iż wszystkie osoby, które zakończyły udział w przedsięwzięciu, zwiększyły umiejętności samodzielnego diagnozowania i leczenia osób ze schorzeniami narządów ruchu.

W bardzo znaczący sposób wzrosła także wiedza uczestników/czek z zakresu komunikacji z pacjentem (średni wynik testu początkowego to 36,16%, końcowego – 96,13%).

W ankietowym badaniu ewaluacyjnym kursanci/tki bardzo wysoko (89,3% osób) lub wysoko (8,3%) ocenili/ły szkolenie. Jedynie 2 osoby (2,4%) neutralnie osądzili udzielone wsparcia, przy czym nie podały informacji na temat powodów takiej oceny.

Jako największe atuty kursanci/tki wskazywali/ły: „ogromna wiedza, bardzo przyjemny i przystępny sposób prowadzenia zajęć”.

Wszystkim uczestnikom i uczestniczkom dziękujemy za współpracę i pozytywne zakończenie działań projektowych. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym.

Kategoria: Aktualności
  • Facebook