MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rozpoczynamy rekrutację!

W poniedziałek,  9 grudnia 2013 roku rozpoczęliśmy nabór na szkolenie z zakresu manualnej terapii funkcjonalnej.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w projekcie na etapie rekrutacji wystarczy złożyć FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Formularze można przesyłać pocztą tradycyjną lub osobiście złożyć w Biurze Projektu. Dopuszcza się także możliwość przesłania zeskanowanego Formularza pocztą elektroniczną na adres e-mail: fizjoterapeuci@poczta.pl , przy czym oryginał dokumentu należy dostarczyć do Biura Projektu (osobiście lub poczta tradycyjną) w terminie 5 dni kalendarzowych.

Dokumenty będą przyjmowane do 18 grudnia (liczy się data wpływu).

Do Projektu mogą przystąpić tylko pracownicy lub właściciele/wspólnicy mikroprzedsiębiorstw z województwa śląskiego. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, dlatego w szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenie czy umowy o dzieło.

Pierwszeństwo uczestnictwa w Projekcie będą miały mikroprzedsiębiorstwa delegujące na szkolenia osoby z wykształceniem średnim bez egzaminu maturalnego.

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować na adres: fizjoterapeuci@poczta.pl, eurofundusze@poczta.pl lub pod nr telefonu 533 466 819.

 

Formularze zgłoszeniowe proszę przesyłać na adres:

 

Biuro Projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna”

ul. 3-Maja 22

(III piętro – SMG/KRC Poland HR)

40-096 Katowice

Kategoria: Aktualności
  • Facebook