MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwa rekrutacja

Trwa rekrutacja na szkolenia dla mikroprzedsiębiorców (w tym samozatrudnionych) delegujących na szkolenia swoich pracowników, uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty/ki, rehabilitanta/ki, masażysty/ki, legitymujących się wykształceniem średnim: ponadgimnazjalnym lub pomaturalnym. 

Do wyboru są dwie grupy szkoleniowe: VI (zajęcia rozpoczynają się 4 czerwca  i trwają do 11 września 2014) oraz VII (25 czerwca – 3 października 2014).

Na etapie rekrutacji składane są tylko Formularze zgłoszeniowe, które można przesyłać pocztą tradycyjną, osobiście złożyć w Biurze Projektu lub zeskanowane przesłaćpocztą elektroniczną na adres e-mail: fizjoterapeuci@poczta.pl  (przy czym oryginał dokumentu należy dostarczyć do Biura Projektu – osobiście lub pocztą tradycyjną – w terminie 5 dni kalendarzowych).

Kategoria: Aktualności
  • Facebook