MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Unieważnienie wyników zapytania ofertowego

Informujemy, iż Zamawiający unieważnia wyniki postępowania prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności (numer ZK/02-01/EFS/SL) na usługę wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi  cateringowe dla uczestników projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna”.

Postępowanie zostaje unieważnione z przyczyn niezależnych od Centrum Fizjoterapii OLDMED. Nie jest możliwe zawarcie umowy z wybranym wykonawcą ze względu na niespełnienie jednego z kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, dot. dostępności sali szkoleniowej dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 30 grudnia 2013 roku Zamawiający ogłosi nowe postępowanie.

Jednocześnie informujemy, że powyższa sytuacja spowoduje zmiany w harmonogramie zajęć dla grupy I i II, o czym będziemy Państwa wkrótce informować.

Kategoria: Aktualności
  • Facebook