MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wkrótce rekrutacja

Centrum Fizjoterapii OLDMED Mirosław Kapica informuje, że w dniach 9 - 18 grudnia 2013 roku odbędzie rekrutacja do projektu szkoleniowego pn. „Manualna Terapia Funkcjonalna”.

Uczestnikami projektu mogą być mikroprzedsiębiorstwa (posiadające jednostkę organizacyjną na terenie województwa śląskiego i uprawnione do otrzymania pomocy de minimis), które delegują na szkolenia pracowników, właścicieli lub wspólników, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, uprawnionych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, rehabilitanta lub masażysty.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w projekcie znajdują się w regulaminie. Pytania w sprawie rekrutacji można także kierować na adres mailowy: fizjoterapeuci@poczta.pl lub eurofundusze@poczta.pl.

Zapraszamy!

Kategoria: Aktualności
  • Facebook