MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyniki rekrutacji

Poniżej zamieszczamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach w ramach projektu „Manualna Terapia Funkcjonalna”.

W przypadku rezygnacji lub wykluczenia którejkolwiek z osób, do projektu zostanie zaproszona osoba z listy rezerwowej (wg kolejności podanej na tejże liście).

Przypominamy, że nadal trwa rekrutacja dla osób z wykształceniem średnim i to dla nich zarezerwowano łącznie 14 miejsc w grupie VI oraz VII. Dlatego w grupach tych nie wykorzystano jeszcze wszystkich miejsc szkoleniowych. Wynika to z konieczności  spełnienia tzw. kryterium strategicznego, które wskazuje, iż co najmniej 50% uczestników/czek szkolenia muszą stanowić osoby o tzw. niskich kwalifikacjach.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w każdej grupie, będziemy się z Państwem kontaktować (telefonicznie lub mailowo) w celu ustalenia szczegółów dot. podpisania umowy uczestnictwa w projekcie i wskazania miejsca realizacji szkoleń.

Pobierz listę przyjętych

Pobierz listę rezerwową

Kategoria: Aktualności
  • Facebook