MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie zajęć dla grupy VI

11 września b.r. zakończyły się zajęcia dla VI grupy szkoleniowej, która liczyła 12 osób, w tym 6 kobiet. Wszyscy/tkie kursanci/kursantki otrzymali/ły certyfikaty ukończenia szkolenia, gdyż spełnili/ły warunki udziału w projekcie (tzn. uczestniczyli/ły w co najmniej 80% zajęć oraz uzyskali/ły co najmniej 70% pozytywnych odpowiedzi na teście końcowym weryfikującym poziom zdobytej wiedzy). Średni wynik testu to prawie 80% wobec prawie 59% na teście początkowym.

W badaniu ewaluacyjnym ex-post 100% uczestników/czek bardzo wysoko oceniło wiedzę i przygotowanie merytoryczne prowadzącego zajęcia z terapii manualnej oraz sposób przekazywania wiedzy i informacji podczas zajęć. Wszyscy/tkie kursanci/tki wskazali/ły, iż dzięki udziałowi w projekcie uzyskali/ły nowe umiejętności, a 11 osób, w tym 5 kobiet, zadeklarowało bardzo wysoką przydatność szkolenia do wykonywania pracy na obecnym stanowisku.

Kategoria: Aktualności
  • Facebook