MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie zajęć dla IV grupy

15 lipca b.r. zakończyły się zajęcia dla IV grupy szkoleniowej, która liczyła 12 osób, w tym 5 kobiet. Wszyscy/tkie kursanci/kursantki otrzymali/ły certyfikaty ukończenia szkolenia, gdyż spełnili/ły warunki udziału w projekcie. W teście końcowym, weryfikującym poziom zdobytej wiedzy, średni wynik wyniósł ponad 86%, co oznacza, że w porównaniu z odpowiedziami na teście wstępnym teoretyczna wiedza uczestników/czek nt. terapii manualnej zwiększyła się o około 80%.

W badaniu ewaluacyjnym ex-post uczestnicy/czki wysoko (1 kobieta) i bardzo wysoko (11 osób, w tym 4 kobiety) ocenili szkolenie realizowane w ramach projektu, a także wiedzę przygotowanie merytoryczne trenera prowadzącego zajęcia z terapii manualnej. Wszyscy/tkie kursanci/tki wskazali/ły, iż dzięki udziałowi w projekcie uzyskali/ły nowe umiejętności, a 11 osób, w tym 4 kobiety, zadeklarowało wysoką i bardzo wysoką przydatność szkolenia do wykonywania pracy na obecnym stanowisku.

Kategoria: Aktualności
  • Facebook