MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenie zajęć dla VII grupy

3 października b.r. zakończyły się zajęcia dla VII grupy szkoleniowej, która liczyła 14 osób, w tym 7 kobiet. Wszyscy/tkie kursanci/kursantki otrzymali/ły certyfikaty ukończenia szkolenia, gdyż spełnili/ły warunki udziału w projekcie (tzn. uczestniczyli/ły w co najmniej 80% zajęć oraz uzyskali/ły co najmniej 70% pozytywnych odpowiedzi na teście końcowym weryfikującym poziom zdobytej wiedzy). Udział w szkoleniu z pewnością przyczynił się do wzrostu wiedzy teoretycznej z terapii manualnej, o czym świadczą wyniki testu (średnio prawie 90% prawidłowych odpowiedzi wobec 54% na teście początkowym).

 

W badaniu ewaluacyjnym ex-post uczestnicy/czki wysoko (1 osoba, w tym 1 kobieta) i bardzo wysoko (13 osób, w tym 6 kobiet) ocenili wiedzę i przygotowanie merytoryczne prowadzącego zajęcia z terapii manualnej. Wszyscy/tkie kursanci/tki wskazali/ły, iż dzięki udziałowi w projekcie uzyskali/ły nowe umiejętności, a 12 osób, w tym 5 kobiet, zadeklarowało wysoką i bardzo wysoką przydatność szkolenia do wykonywania pracy na obecnym stanowisku.

Kategoria: Aktualności
  • Facebook