MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapytanie ofertowe

Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Centrum Fizjoterapii OLDMED Mirosław Kapica składa zapytanie ofertowe do Wykonawców z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę wynajmu sali szkoleniowej oraz usługi  cateringowe dla uczestników projektu.

Treść zapytania ofertowego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Kategoria: Aktualności
  • Facebook