MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zmiany w regulaminie

W związku ze zmianą interpretacji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, dotyczącą osób o tzw. niskich kwalifikacjach, informujemy, iż konsekwentnie zmianie uległy zapisy §4 ust. 9 Regulaminu Uczestnictwa w projekcie. Za osoby o niskich kwalifikacjach (które są traktowane priorytetowo) uważane będą, oprócz osób posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne, także osoby z wykształceniem pomaturalnym. Oznacza to, iż pierwszeństwo uczestnictwa w Projekcie będą miały mikroprzedsiębiorstwa delegujące na szkolenia osoby z wykształceniem średnim – ponadgimnazjalnym (w tym policealnym bez matury) lub pomaturalnym.

Jednocześnie informujemy, że nie przewidujemy rezygnacji z realizacji projektu, a szkolenia będą przebiegać zgodnie z założonym harmonogramem.

Kategoria: Aktualności
  • Facebook