MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o projekcie

Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności 50 mikroprzedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego, świadczących usługi fizjoterapeutyczne / rehabilitacyjne. Projekt zakłada podniesienie i dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności 84 pracowników tych firm. Podczas rekrutacji pierwszeństwo udziału w szkoleniach będą miały Panie oraz Panowie z wykształceniem średnim (w tym także z ukończoną szkołą policealną), bez egzaminu maturalnego.

Projekt przewiduje realizację szkoleń z zakresu MANUALNEJ TERAPII FUNKCJONALNEJ dla 7 grup (7 edycji), liczących po 12 osób. Każda edycja szkolenia składa się z 12 dni szkoleniowych (6 spotkań po 2 dni). Jeden dzień szkoleniowy z każdej edycji poświęcony zostanie zagadnieniom komunikacji z pacjentami.

Kurs będzie realizowany w formie stacjonarnej warsztatowej. Zakłada się aktywny udział uczestników/czek w praktycznej nauce prezentowanych metod terapii. Ma to na celu zwiększenie efektywności i skorygowanie ewentualnych błędów popełnianych przez kursantów/ki.

Szkolenie posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, co gwarantuje przekazanie wiedzy na jak najwyższym poziomie merytorycznym.

Każdy/a uczestnik/czka kursu otrzyma bogato ilustrowany podręcznik, płytę CD z materiałem filmowym, wydruk z prezentacji multimedialnej. Podczas szkoleń zapewnione będzie ubezpieczenie oraz bufet kawowy i obiad.

Szkolenia zostały objęte pomocą de minimis, dlatego uczestnicy nie wnoszą żadnych opłat.

Projekt realizowany jest od 1 listopada 2013 do 31 października 2014 roku.

  • Facebook