MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

MANUALNA TERAPIA FUNKCJONALNA - Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program szkolenia

Moduł I: Terapia Manualna – podstawy (16h)

- ruchomość prawidłowa, ograniczona, hipermobilność

- ustawienia w stawach

- wybrane techniki leczenia (trakcja, mobilizacja, manipulacja, PIR)

- mechanika stawu

Moduł II–III: Terapia Miednicy (32h)

- diagnoza w terapii miednicy

- przesunięcia miednicy

- wyszukiwanie zmian patologicznych w obrębie kości i tkanek miękkich

- wybrane testy kliniczne

- masaż miednicy

- manipulacja stawu krzyżowo-biodrowego

- manipulacja stawu biodrowego

- masaż kończyn dolnych

- masaż brzucha i kończyn górnych

Moduł IV: Funkcjonalna terapia manualna w obrębie odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa (16h)

- czynne i bierne ruchy odcinka szyjnego kręgosłupa i głowy

- badanie gry stawowej

- badanie czucia końcowego ruchu

- mobilizacje

- manipulacje

- ocena ruchomości tułowia

- badanie palpacyjne

- badanie gry stawowej

Moduł V: Funkcjonalna terapia manualna w obrębie odcinka lędźwiowego kręgosłupa, miednicy i stawów obwodowych (16h)

- badanie w pozycji stojącej, siedzącej, leżącej

- czynne i bierne ruchy tułowia

- palpacja odcinka L

- badanie gry stawowej

- diagnostyka różnicowa stawów

- masaż grzbietu

- zablokowanie stawu krzyżowo-biodrowego

Moduł VI: Zespoły korzeniowe i rzekomo korzeniowe (8h); Komunikacja z pacjentem (8h)

- diagnozowanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa

- techniki manipulacyjne w obrębie odcinka lędźwiowego kręgosłupa

- przełamywanie barier w komunikacji z pacjentem

- komunikacja trudnych kwestii

- umiejętność proaktywnego słuchania i odpowiedniego zadawania pytań

  • Facebook